taktilaradisson3

taktile knotter (indikatorer) i lys grå på rasisson tas på værnes