taktil merking i trapp med taktilt oppmerksomhetsfelt og farefelt for blinde og svaksynte