Farefelt, varselfelt, trappemarkør og oppmerksomhetsfelt