Farefelt (varselfelt)montert i Ringvegen 16 i Gjøvik er Opplands første bygg som både er prosjektert som passivhus og BREEAM-NOR