taktil-merking-spektrum5

Taktila ledelinjer montert på betong