Trappeneser med trappemarkør fra Taktila, montert på betongtrapp.