Farefelt på betong, montert i Ringveien 7 på Gjøvik